Objednávky

Vystavené Partner/Firma/Popis Suma
08.12.2020 Konstans, spol. s r.o.
Objednávka na preklad dokumentov z Anglického jazyka do Slovenského jazyka
453,60 € Stiahnuť
20.11.2020 Stonet, s.r.o.
Objednávka na služby
80,40 € Stiahnuť
20.11.2020 NAJpneu trading, spol. s r. o.
Objednávka na tovar
477,96 € Stiahnuť
20.11.2020 Regina Shop
Kancelárske potreby
57,29 € Stiahnuť
06.10.2020 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Objednávka na služby
100 € Stiahnuť
01.10.2020 Regina Shop
Kancelárske potreby
537,53 € Stiahnuť
10.09.2020 ADOP Ilava, s.r.o.
Objednávka na služby
554 € Stiahnuť
08.09.2020 Stonet, s.r.o.
Objednávka na tovar
104 € Stiahnuť
07.09.2020 NAJpneu trading, spol. s r. o.
Objednávka na tovar
376,36 € Stiahnuť
14.08.2020 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
Objednávka na tovar
4550 € Stiahnuť