Zmluvy

Podpísané Partner/Firma/Popis Suma
28.03.2024 EMACHER, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
7750,00 € Stiahnuť
28.03.2024 Pavol Kevely - Reštaurácia Lipa
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4.312,00 Stiahnuť
01.03.2024 IPET,s.r.o.
Zmluva o spolupráci
9500,00 € Stiahnuť
21.02.2024 Ing. Eduard Buraš
Dohoda o použití cestného motor. vozidla, okrem cest. motor. vozidla poskytnutého zamestnávateľom
Stiahnuť
19.02.2024 Svetlana Pavlovičová
Dohoda o použití cestného motor. vozidla, okrem cest. motor. vozidla poskytnutého zamestnávateľom
Stiahnuť
05.02.2024 KONZULTA TRENČÍN, s.r.o.
UKPD 4/2024 - Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. UKPD 8/2023
14 383,00 Stiahnuť
01.02.2024 Základná odborová organizácia pri Úrade komisára pre deti
Dodatok č. 1 ku Kolektivnej zmluve 2024
0.00 € Stiahnuť
29.01.2024 O2 Slovakia, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb O2 - 3 x paušál
81,90 € Stiahnuť
25.01.2024 Základná odborová organizácia pri Úrade komisára pre deti
Kolektívna zmluva UKPD na rok 2024
0,00 € Stiahnuť
15.12.2023 Licenčná zmluva - ROGER KISKA
Udelenie súhlasu na použitie diela - záznamu prednášky R. Kisku z odb. konferencie v termíne 13. 12. 2023
0,00 € Stiahnuť