Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Nonstop linka: +421 (0) 950 439 342 (v slovenčine)

Festival rozvodových filmov

Festival rozvodových filmov, ktorý sa bude konať v dňoch 14.11. a 15.11.2016 vždy od 16:00 hod. v KC Dunaj na Nedbalovej ulici 3 v...

25. ročník konferencie Dieťa v ohrození

                           Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie...

Komisár pre deti Slovenskej republiky je od októbra 2016 členom Európskej siete ombudsmanov pre...

Komisár pre deti Slovenskej republiky je od októbra 2016 členom Európskej siete ombudsmanov pre deti /ENOC/. Členstvo vytvára možnosti pre lepšiu spoluprácu a uľahčuje...

Rozvod – ako traumatizuje deti?

http://www.tvba.sk/home/rozvod-ako-traumatizuje-deti-/