Požiadať o pomoc

Hľadáte pomoc?

Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.

Kedy vám vie komisár pre deti pomôcť?

Podať podnet

Spojme sa pre deti!

Novým komisárom je Jozef Mikloško. Je vyštudovaný lekár, profesor v odbore sociálna práca, hrdý otec a dedo. Celý život sa venuje vzdelávacej a osvetovej činnosti zameranej na pomoc deťom z detských domovov… čítať viac

Jozef Mikloško

  1. Presadzovanie najvyššieho záujmu detí
  2. Systémová pomoc najviac ohrozeným skupinám detí
  3. Rozširovanie siete spolupracovníkov
  4. Podpora, vzdelávanie a oceňovanie tých, čo pracujú s deťmi

Nikto nemá
právo ti ubližovať!

Čo robiť, ak si šikanovaný?
čítať viac