Zamestnanci Úradu komisára pre deti sa zúčastnili MDD v Trnave

Medzinárodný deň detí je pre komisárku pre deti významnou udalosťou. V tomto roku navštívili zástupcovia  úradu komisára pre deti mesto Trnava, ktoré v spolupráci s Mestskou radou mládeže Trnava organizuje pravidelné podujatie Dobrovoľníci deťom. Trojičné námestie v Trnave s jedinečnou atmosférou pri príležitosti MDD patrí deťom a je ideálne miesto na stretnutie práve s deťmi.  Zástupcovia úradu komisára pre deti opakovane zdôraznili  30. výročie prijatia dohovoru o právach dieťaťa v roku 2019.
 
 
 
 
 
Späť na zoznam aktualít