Výzva Komisára pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa bez násilia - Urobme každý za seba malý krôčik

Úvodná fotografia k novinke

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň bez násilia. Podľa prieskumu agentúry AKO označilo ako najväčší problém práve AGRESIVITU V SPOLOČNOSTI až 45,7% opýtaných respondentov.

Je dôležité pripomínať prevenciu násilia a jeho eliminácie vo všetkých oblastiach našej spoločnosti. Je totiž faktom, že násilie je smerované na slabších a bezbrannejších. A žiaľ, často sú obeťami práve tí najmenší, ktorých máme ako spoločnosť najviac chrániť. Každé dieťa si zaslúži rásť v bezpečnom, láskyplnom prostredí.

Jednou z foriem násilia je žiaľ aj čoraz častejšia šikana. Jej prevencia a zároveň podpora zdravého a bezpečného prostredia v školách je aj pre nás jedným z kľúčových krokov k dosiahnutiu lepšej krajiny pre naše deti. Naša každodenná práca zahŕňa nielen aktívnu podporu a pomoc tým, ktorí už boli násiliu vystavení, ale aj prevenciu. Práve preto už o týždeň spúšťame pilotný celoslovenský projekt zameraný na elimináciu šikany na školách. Aj tým sa zaväzujeme k aktívnej úlohe v boji proti násiliu.

Čo je pre svet bez násilia dôležité? Klásť dôraz na výchovu v rodinách, v školách aj v spoločnosti ako takej. Práve tu sa rodia hodnoty, ktoré formujú naše konanie. Vzdelávanie o rešpekte, empatii, pochopení aj nenásilnej komunikácii by malo byť základným kameňom rozhovorov s deťmi. Doma aj v škole. Keď hovoríme o duševnom zdraví detí, hovorme o tom, že “duševnú imunitu” dieťa najlepšie získa v harmonickom rodinnom prostredí, pretože každé dieťa sa v prvom rade učí pozorovaním a opakovaním.

Urobte dnes aj vy malú zmenu vo svojom okolí. Každý môže prispieť k lepšej spoločnosti. Napríklad vynechaním akejkoľvek agresivity v komunikácii. Áno, aj komunikácia môže byť pasívne agresívna. Napríklad nadbytočný sarkazmus a nadmerná kritika v komentároch a diskusiách na sociálnych sieťach, kde sa schovaní za profilmi cíti každý bezpečne. Násilie v každej forme pôsobí devastačne. Nielen fyzicky, ale aj emocionálne a psychicky.

Slovo má ohromnú moc - má moc zachrániť život, aj ho zničiť. Urobte dnes tento malý krôčik každý sám za seba a reagujte v každej situácii milo, ľudsky a podľa možnosti s úsmevom. Spojme sily! 

Späť na zoznam aktualít