Výročná konferencia ENOC

Úrad komisára pre deti bol aj tento rok zastúpený na výročnej konferencii ENOC ako jeho člen.  Hlavnou témou roku 2020 bolo vyhodnocovanie dopadov na práva detí (CRIA – Children Rights Impact Assessment), je to veľmi dôležitá oblasť, ktorej sa treba v budúcnosti na Slovensku ale aj celej Európe intenzívne venovať. Súčasťou výročnej konferencie ENOC bolo aj výročné stretnutie so zástupcami ENYA (Európskej siete mladých ambasádorov). Slovensko zastupovala Rebeka Mária Steinová, ktorú vybrali žiaci na pravidelných stretnutiach v roku 2020. Konferencia sa konala po prvý krát online, priamo z úradu komisárky pre deti. Tešíme sa na pokračovanie v roku 2021. 

Späť na zoznam aktualít