Vyjadrenie Komisárky pre deti k monitoringu v resocializačných strediskách a vydobíjanie si politického kapitálu na úkor

Späť na zoznam aktualít