Vyhlásenie Úradu komisára pre deti ku kauze Čistý deň

Komisárka pre deti, Viera Tomanová: V kauze Čistý deň neišlo o hazardovanie s dôverou verejnosti zo strany Úradu Komisára pre Deti. Celá záležitosť, ktorá prepukla minulý rok je podľa nej vykonštruovaná a absolútne účelová, ale iba vo väzbe na náš Úrad Komisára pre Deti.

Úrad komisára pre deti momentálne pripravuje audiovizuálny záznam pre médiá a verejnosť, v ktorom zhrnie genézu celej kauzy. Záznam bude dostupný v priebehu niekoľkých hodín na webe úradu komisára pre deti.

Späť na zoznam aktualít