Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k spôsobu odovzdávania maloletého dieťaťa rodičovi

Podľa mojich informácií v nočných hodinách bolo hrubým spôsobom realizované odovzdávanie maloletého dieťaťa z krízového centra v Brne rodičovi žijúcemu na Slovensku. Bez snahy bagatelizovať autoritu súdnych rozhodnutí považujem odovzdávanie dieťaťa v nočných hodinách a za sprievodu policajtov za krajne nevhodný a pre maloleté dieťa traumatizujúci zážitok. Aj podľa názoru pedopsychiatra, dlhoročného odborníka a súdneho znalca, znamená použitý spôsob odovzdávania dieťaťa pasívne psychické týranie dieťaťa s možnými psychickými následkami. Dovoľujem si preto vyzvať všetky inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na výkone súdneho rozhodnutia, aby dôsledne pripravili realizáciu výkonu rozhodnutí. Toto by sa v žiadnom prípade nemalo uskutočniť v nočných hodinách a ani za prítomnosti policajných zložiek. Výkon rozhodnutia v prípade maloletého dieťaťa by mala v každom prípade sprevádzať psychologická podpora dieťaťu.

So zreteľom na neprijateľný spôsob odovzdávania dieťaťa rodičovi som už včera požiadala verejného ochrancu práv Českej republiky o prešetrenie uplatneného postupu.

Späť na zoznam aktualít