Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a n

Vyhlásenie komisárky pre deti Viery Tomanovej k dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Ohradzujem sa  voči pochybnostiam a nepravdivým informáciám, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii poslancov Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Dnešným vystúpením poslanci preukázali, že poslanecký prieskum je len jeden z krokov vopred pripraveného scenára a aj výsledku, čo dokazuje aj vyjadrenie pani poslankyne Marcinkovej, že správa o výsledku prieskumu  je už do veľkej miery  vytvorená, hoci prieskum nebol ešte ukončený.

V prvom rade chcem zdôrazniť, že poslancom sme doteraz predložili a ďalej predkladáme dôkazy preukazujúce, že tak ja ako aj Úrad komisára pre deti sme ani v jednom prípade, o ktorý sa poslanci zaujímali, neporušili zákon a že domnienky poslancov majú pôvod jednak z nekorektných informácií a tiež z nedostatočnej znalosti relevantných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet prieskumu. Aj z toho dôvodu som už pred mesiacom požiadala Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie kvalifikovanej, objektívnej a nezávislej kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami.

Poslanci verejne tvrdia, že majú desiatky sťažností a podnetov na činnosť komisárky a úrad, ale odmietli nám dať údajné podnety k nahliadnutiu alebo nás aspoň oboznámiť s ich obsahom. Týmto mi znemožňujú účinne sa brániť. Ponúkajú sa aj pochybnosti o početnosti sťažností.

Taktiež sa striktne ohradzujem voči sofistikovane podsúvanej informácii o mojej neprítomnosti v práci, ktorá má vyvolať vo verejnosti  zdanie, akoby som chcela účelovo mariť poslanecký prieskum. Každému sa môže stať, že ho zastihne choroba a nepovažujem za korektné vytĺkať z tejto mojej osobnej situácie politický kapitál.

Podrobné stanovisko k jednotlivým vzneseným otázkam poslancov sú zverejnené na webovom sídle Úradu komisára pre deti:

https://komisarpredeti.sk/vyjadrenie-komisarky-pre-deti-k-pochybnostiam-poslancov/

Preukázala som, že  pochybnosti a domnienky poslancov sa nezakladajú na reálnom základe a sú len vyfabrikovanými dôvodmi, avšak tieto verejne vyslovené domnienky (tlmočené opatrnícky ako pochybnosti poslancov) môžu vo verejnosti poslúžiť na  diskreditáciu mojej osoby a na znehodnotenie práce Úradu komisára pre deti.

Späť na zoznam aktualít