Vyhlásenie komisárky pre deti k riešeniu problémov spojených s duševným zdravím

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta iniciatívu Ministerstva zdravotníctva SR zameranú na riešenie problémov duševného zdravia. Zároveň dáva do pozornosti nevyhnutnosť osobitne sa venovať problémom pedopsychiatrie, na ktoré opakovane upozorňuje už tretí rok, naposledy v februári 2020.

Na problémy duševného zdravia detí opakovane upozorňuje  komisárka pre deti aj v každoročných správach o svojej činnosti. V Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2019 , ktorú poslanci Národnej rady SR nepodporili,  odporučila komisárka pre deti 12 konkrétnych prostriedkov nápravy s identifikovaním nositeľov úloh.  

Späť na zoznam aktualít