Vyhlásenie komisárky pre deti k problémom duševného zdravia detí

Komisárka pre deti Viera Tomanová víta riešenie problémov spojených s duševným zdravím detí, ktoré podporila pani prezidentka Zuzana  Čaputová a  minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Komisárka pre deti upozorňuje na rastúci počet psychiatrických porúch detí už štyri roky.

Naposledy podrobne opísala enormný nárast detí s duševnými poruchami (obzvlášť v dobe pandemických opatrení) a na nedostatočné zabezpečenie ich liečenia v Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2020, ktorú predložila v marci 2021 na rokovanie Národnej rade SR (sprava-o-cinnosti-komisara-pre-deti-za-rok-2020.pdf (komisarpredeti.sk). V správe okrem iného poukazuje na  nedostupnosť ambulantných pedopsychiatrických služieb, na enormný nedostatok pedopsychiatrických akútnych a doliečovacích lôžok v psychiatrických zariadeniach, na absenciu psychiatrických stacionárov pre deti, na nedostatok odborného zdravotníckeho personálu na klinikách detskej psychiatrie.

Zároveň v správe predložila 13 konkretizovaných návrhov prostriedkov nápravy na zabezpečenie dostupnosti pedopsychiatrických služieb. K problematike duševného zdravia detí zorganizovala komisárka pre deti už v roku 2020 dva okrúhle stoly za účasti popredných pedopsychiatrov a detských psychológov. Komisárke pre deti je ľúto, že  poslanci NR nevenovali problematike potrebnú pozornosť. Komisárka pre deti preto oceňuje, že, hoci aj s odstupom času,  pani prezidentka a rovnako minister zdravotníctva reagujú na jej listy, v ktorých už v priebehu minulých rokov opakovane upozorňovala na závažné nedostatky v zabezpečovaní dostupnosti pedopsychiatrických zdravotných služieb  jednotlivých ministrov, ktorí majú problematiku spojenú s duševným zdravím vo svojej pôsobnosti.

Späť na zoznam aktualít