Vyhlásenie komisárky pre deti: „Je neprípustné biť deti“

Komisárka pre deti Viera Tomanová je znepokojená udalosťami, ktoré sa mali odohrať v pondelok 27. apríla 2020 v osade Stará Maša v Krompachoch, kde podľa viacerých médií malo v osade dôjsť k bitke detí zo strany policajta. Komisárka a zamestnanci Úradu komisára pre deti okamžite od dozvedenia sa o udalosti sa prípadom zaoberá v spolupráci s príslušnými orgánmi a aj  rozhovorom s deťmi na mieste udalosti. Komisárka zároveň požiadala ministra vnútra, aby zabezpečil dôsledné vyšetrenie prípadu a oboznámil ju s výsledkom vyšetrovania. Komisárka pre deti zdôrazňuje, že je neprípustné použiť z akéhokoľvek dôvodu fyzické a ani psychické násilie na deťoch.
Späť na zoznam aktualít