Úrad komisára sa snaží riešiť problémy komplexne

Úvodná fotografia k novinke

 
Ďalšia veľká preventívno-osvetová akcia je za nami! Tentokrát pre žiakov Cirkevnej spojenej školy sv. Martina v Hviezdoslavove, ktorej sa dňa 14. marca zúčastnilo približne 200 účastníkov.
 
Akcia bola rozdelená na dve časti. Prvá bola zameraná na deti a druhá na ich rodičov. Aj podľa slov komisára Jozefa Mikloška je dôležité riešiť problémy komplexne:
 
"Prax nám ukazuje, že preventívne a osvetové aktivity, zamerané na zložité problémy, ako je napríklad šikana majú omnoho väčšiu výpovednú hodnotu, ak približujeme problematiku práv a bezpečia deti nielen im samotným, ale aj ich rodičom. S touto témou potom vedia lepšie pracovať, baviť sa s deťmi otvorenejšie, majú nejaký návod a postup a to je dôležité. Náš úrad rieši otázky práv detí. Lenže to často nejde bez edukácie a zapojenia dospelých."
 
Uvedená akcia bola výsledkom nedávno nadviazanej spolupráce s Arcibiskupským školským úradom v Bratislave, ktorú iniciovala riaditeľka školy Veronika Dropčová.
Deťom bol v úvodnej časti predstavený úrad komisára a následne, aj s využitím podnetných didaktických hier, si osvojili bezpečné správanie doma, v škole, vonku, ale aj na internete. Rodičom bola na samostatnej besede priblížená problematika šikanovania a bezpečia detí. Pozornosť bola venovaná aj problematike výchovy detí a možnej pomoci zo strany úradu komisára.
 
Akciu za Úrad komisára pre deti zrealizoval náš expert na problematiku šikany a odborný poradca komisára pre deti Miroslav Schlesinger, ktorý aktuálne pripravuje pilotný celonárodný projekt, zameraný na elimináciu a prevenciu šikany.
 
Späť na zoznam aktualít