ÚRAD KOMISÁRA PRE DETI ZAHÁJIL NOVÝ CELOSLOVENSKÝ PROJEKT PROTI ŠIKANE

Úvodná fotografia k novinke

Nový pilotný projekt zameraný na elimináciu šikany na školách sme začali v Topoľčanoch. Ide o spoločnú iniciatívu ÚKPD a mesta Topoľčany. Vo štvrtok, 11.4. 2024 sa uskutočnilo prvé zo série školení pre preventistov, pedagógov, školské podporné tímy a intervenčné tímy na školách, zamerané na prevenciu šikany detí, pod vedením skúseného špecialistu na prevenciu kriminality a experta na obete trestných činov, Miroslava Schlesingera. Podstatou školenia je naučiť odborníkov pracujúcich s deťmi ako rozoznať šikanu, ako ju identifikovať, ako na ňu správne reagovať a dokázať pomôcť. Školenia sú obohatené o množstvo prípadov z praxe. Takto plánuje ÚKPD vyškoliť aj ďalšie základné školy v mestách po celom Slovensku. Ide o národný projekt, ktorý bude postupovať po jednotlivých krajoch a na základe rozvinutej spolupráce. Po školení psychológov, školských podporných tímov a pedagógov sa projekt zameria aj na samotné deti. Výstupným produktom bude materiál pre našich kolegov, ktorí budú participovať na tomto projekte. Prvý materiál by mal byť hotový v priebehu najbližších dvoch mesiacov a bude sa finalizovať v spolupráci s vedením mesta Topoľčany.

PhDr. Miroslav Schlesinger:

“Prečo sa šikana najčastejšie objaví v škole? To je ten paradox, že dieťa sa prejaví až tam, kde má pocit bezpečia. A škola vytvára bezpečné prostredie. Faktom je, že prístup k šikane nie je vždy správne spracovaný. Od psychológov často počúvame, že máme agresora a šikanovanú obeť. Ale to nie je pravda. My hovoríme o dvoch obetiach - jedna obeť, ktorej sa agresivita dotýka a jedna, ktorá útočí. Tá môže byť napríklad obeťou domáceho násilia alebo nedostatku podpory z rodiny. Aj za agresorom sa môže skrývať obeť. Cieľom nášho projektu je naučiť našich kolegov, ktorí pracujú v oblasti prevencie a pomoci pre deti, aby sa naučili vnímať riziko komunikácie s dieťaťom a vedeli vyhodnotiť, prečo koná určitým spôsobom. Nejde o to deti trestať ale naučiť ich správne reagovať.”

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.:

“Je faktom, že psychické zdravie detí a mládeže sa zhoršuje. Zvyšuje sa aj napätie v spoločnosti, agresivita a aj prejavy šikany. Rodina, duševné zdravie detí a mladých a šikana sú naše aktuálne top témy. Do konca tohto týždňa prekročíme už prvú tisícku detí, ktoré boli od začiatku roka prítomné na nami organizovaných prednáškach o šikane a duševnom zdraví. Som presvedčený, že najlepším riešením šikany je prevencia. Kľúčovými osobami v živote detí sú rodičia. Lenže ak rodina zlyhá, nastupujú učitelia. A učiteľ môže urobiť veľmi efektívnu prácu. Môže pomôcť, ale môže aj nevedomky uškodiť. Je dôležité, aby vedeli správne a včas konať. Aby sa aj deti vedeli lepšie brániť a vedeli čo robiť. To je podstatou projektu. Chcem veľmi pochváliť Topoľčany ako taký pilot nášho projektu na Slovensku a chceme aby sa to rozšírilo postupne do všetkých krajov.”

Späť na zoznam aktualít