Úrad komisára pre deti otvoril štyri nové detašované pracoviská

Komisár pre deti dnes slávnostne otvoril novovzniknuté detašované pracoviská Úradu komisára pre deti. Pracoviská zaoberajúce sa ochranou práv dieťaťa teda okrem Bratislavy nájdete aj v Košiciach, Prešove, Zvolene, Ružomberku a Trenčíne. Slávnostné otvorenie sa symbolicky konalo v regióne, a to v Košiciach v stredu 13. septembra.  

Zriadeniu pracovísk v regiónoch Slovenska sa venoval komisár pre deti už v úvode svojho funkčného obdobia s cieľom priblížiť agendu ochrany práv detí čo najbližšie k deťom samotným, ale aj z dôvodu zabezpečenia účinnejšieho monitorovania dodržiavania práv detí. Doposiaľ fungovalo od septembra 2021 len jedno detašované pracovisko v Prešove, aktuálne však Úrad komisára pre deti otvoril ďalšie 4 regionálne pracoviská v Košiciach, Zvolene, Ružomberku a Trenčíne.

„Otvorenie našich pracovísk v ostatných regiónoch Slovenska považujem za mimoriadne významný krok v ochrane práv detí. Od začiatku mojej činnosti vo funkcii komisára pre deti som sa snažil s deťmi veľa rozprávať a stretávať ich priamo v regiónoch, kde som absolvoval množstvo návštev či besied na školách, v centrách pre deti a rodiny a iných zariadeniach. Nové detašované pracoviská vytvárajú priestor pre spájanie odborníkov pracujúcich s deťmi a teda práca priamo v regiónoch nám môže priniesť efektívnejšiu identifikáciu a riešenie systémových problémov v oblasti detských práv vzhľadom na špecifiká jednotlivých regiónov,“ vysvetľuje komisár pre deti Jozef Mikloško.

Adresu a úradné hodiny jednotlivých detašovaných pracovísk nájdete na webovom sídle Úradu komisára pre deti.

Späť na zoznam aktualít