Úrad komisára pre deti otvoril štyri nové detašované pracoviská

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti dnes slávnostne otvoril novovzniknuté detašované pracoviská Úradu komisára pre deti. Pracoviská zaoberajúce sa ochranou práv dieťaťa teda okrem Bratislavy nájdete aj v Košiciach, Prešove, Zvolene, Ružomberku a Trenčíne. Slávnostné otvorenie sa symbolicky konalo v regióne, a to v Košiciach v stredu 13. septembra.  

Zriadeniu pracovísk v regiónoch Slovenska sa venoval komisár pre deti už v úvode svojho funkčného obdobia s cieľom priblížiť agendu ochrany práv detí čo najbližšie k deťom samotným, ale aj z dôvodu zabezpečenia účinnejšieho monitorovania dodržiavania práv detí. Doposiaľ fungovalo od septembra 2021 len jedno detašované pracovisko v Prešove, aktuálne však Úrad komisára pre deti otvoril ďalšie 4 regionálne pracoviská v Košiciach, Zvolene, Ružomberku a Trenčíne.

„Otvorenie našich pracovísk v ostatných regiónoch Slovenska považujem za mimoriadne významný krok v ochrane práv detí. Od začiatku mojej činnosti vo funkcii komisára pre deti som sa snažil s deťmi veľa rozprávať a stretávať ich priamo v regiónoch, kde som absolvoval množstvo návštev či besied na školách, v centrách pre deti a rodiny a iných zariadeniach. Nové detašované pracoviská vytvárajú priestor pre spájanie odborníkov pracujúcich s deťmi a teda práca priamo v regiónoch nám môže priniesť efektívnejšiu identifikáciu a riešenie systémových problémov v oblasti detských práv vzhľadom na špecifiká jednotlivých regiónov,“ vysvetľuje komisár pre deti Jozef Mikloško.

Adresu a úradné hodiny jednotlivých detašovaných pracovísk nájdete na webovom sídle Úradu komisára pre deti.

Späť na zoznam aktualít