TÝKA SA NÁS TO! Zastavme násilie na deťoch

Úvodná fotografia k novinke

Ctení návštevníci našej webovej stránky, sprístupňujeme Vám príspevky Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch s názvom: „TÝKA SA NÁS TO!“

V nej Vám priblížime niekoľko aktuálnych tém a tiež to, ako každý jeden z nás svojim postojom, ale aj tým čo toleruje a netoleruje môže zmeniť život dieťaťu.

Príspevky nájdete na FB účte Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch : https://www.facebook.com/NKSpreRPNnD  

  1. PREZUMPCIA STATUSU OBETE

Plagát PREZUMPCIA STATUSU OBETE

V posledných dňoch veľmi skloňovaná téma, počúvame výzvy na rešpektovanie princípu prezumpcie neviny, no vedeli ste, že okrem princípu prezumpcie neviny, existuje aj prezumpcia statusu obete? Oba princípy sú rovnako dôležité.

Prezumpcia neviny je právo obvineného mať taký prístup a takú podporu a ochranu, ako nevinný.

Princíp prezumpcie statusu obete je právo na ochranu a podporu obete bez ohľadu na to, či bol páchateľ identifikovaný, zaistený alebo usvedčený.

Výzvou je naučiť sa komunikovať o násilí tak, aby sme neporušovali ani jeden z týchto princípov. Pri odhaleniach prípadov násilia majú ľudia sklon myslieť si, že zločin sa stal iba vtedy, ak sa preukáže. Zodpovednosť za preukázanie je často kladená na ramená dieťaťa, táto je však neúnosná.

Násilie sa týka nás všetkých. Nikto nie je imúnny stať sa obeťou, ale ani páchateľom. Obete aj páchatelia sú zo všetkých spoločenských vrstiev, všetkých etník, akéhokoľvek postavenia. Môžu byť akéhokoľvek vierovyznania alebo aj neveriaci, môžu byť chudobní, bohatí, vzdelaní aj menej vzdelaní. #týkasanásto #týkasamato #detstvobeznasilia #chranmedetiprednasilim #nenechajmedetskyhlaszaniknut #NKS #narodnekoordinacnestredisko  

2. DETSKÁ OBEŤ TRESTNÉHO ČINU

 Plagát DETSKÁ OBEŤ TRESTNÉHO ČINU

Náš právny systém pozná pojem obeť trestného činu, ale aj pojem obzvlášť zraniteľná obeť, ktorou je napríklad dieťa, zdravotne postihnutá osoba alebo obeť trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku druhotnej viktimizácie.

Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, a to bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, trestne stíhaný alebo odsúdený.

Aby sa detských obetiam násilia poskytla adekvátna pomoc a ochrana, je potrebné ich najskôr identifikovať. Násilie je vždy ťažké odhaliť, vyšetriť a tiež bojovať s ním. Obeť môže vyzerať a správať sa ako celkom bežné dieťa, smiať sa, mať pozitívne vzťahy s rovesníkmi a príbuznými, skúsenosť s násilím nemusí mať „napísanú na čele“. Hlavnou prekážkou v identifikácii prípadov násilia na deťoch sú často práve predsudky, ako napríklad: stereotypná predstava o tom, čo je násilie, o páchateľoch a o detských obetiach násilia.

Násilie môže na deťoch zanechať mnohoraké následky, pričom niektoré z nich sú navonok pozorovateľné, iné bývajú skôr skryté, niektoré automaticky vzbudzujú súcit, iné naopak skôr iritujú. Akékoľvek dieťa môže byť obeťou násilia, aj také, u ktorého by sme to považovali za málo pravdepodobné (napr. navonok bezproblémové dieťa či dieťa, ktoré vystupuje agresívne a sebavedomo). Stereotypné predstavy o detských obetiach násilia môžu viesť k neopodstatnenému spochybňovaniu ich vierohodnosti. Deti reagujú na násilie rôznymi spôsobmi, často inak, než by sme intuitívne predpokladali. Napr. v mnohých prípadoch si ani neuvedomujú, že je na nich páchané násilie; môžu sa agresorov zastávať; môžu sa (dlho) zdráhať o násilí prehovoriť.

Násilie páchané na deťoch nie je rozprávka. Preto nehľadajte dievčatko ufúľané od popola s jednou sklenenou topánočkou a ani chlapca, ktorého do lesa vyhnal vlastný otec. Pozrite sa na skutočné deti, ktoré sú okolo vás. Váš sused, spolužiak, dievčatko v obchode... Myslíte si, že vás sa to netýka?

#týkasanásto #týkasamato #detstvobeznasilia #chranmedetiprednasilim #nenechajmedetskyhlaszaniknut

  1. SPOCHYBŇOVANIE

Plagát SPOCHYBŇOVANIE

Nielenže násilie samotné je zraňujúce, často krát k tomu prispievajú aj postoje okolia a celej spoločnosti, ktoré môžu dieťa spochybňovať. Napríklad na základe toho, že pochádza z detského domova alebo slabšieho sociálneho prostredia alebo vychádzajúc zo škodlivej domnienky, že deti na seba radi upozorňujú, fabulujú či dokonca klamú. Takýto prístup spoločnosti je neprípustný a neakceptovateľný.

Možno si niekedy neuvedomujeme, že aj jedna nálepka môže mať globálny dopad na veľkú skupinu detí.

Detská obeť akejkoľvek formy násilia to má ťažké. Už len samotné prehovorenie o svojej skúsenosti vyžaduje obrovskú odvahu a žiada si významnú podporu okolia, nie spochybňovanie a bagatelizovanie skutočnosti. Veď len vnútorné prežívanie takýchto traumatizujúcich udalostí je náročné a bolestivé.

Úlohou celej spoločnosti je chrániť každé jedno dieťa bez rozdielu. Každé jedno dieťa si zaslúži našu dôveru bez ohľadu na vek, umiestnenie, rodinnú situáciu či minulosť.

HĽADAJME SPÔSOBY AKO BYŤ NA STRANE DETÍ !

#týkasanásto #týkasamato #detstvobeznasilia #chranmedetiprednasilim #nenechajmedetskyhlaszaniknut  

Späť na zoznam aktualít