Tomanová: Štát veľmi chabo rieši šikanu

Úvodná fotografia k novinke

Odkiaľ sa berie agresivita v týchto mladých ľuďoch ešte horšie v deťoch?
Stratili všetky zábrany ubližovať iným, svojim spolužiakom, niekedy dokonca aj kamarátom.

Pramení to zo závisti, že on/ona má lepšie oblečenie, učí sa lepšie, je obľúbenejšia?Pramení to z toho, že rovnako mladý človek je v partii obľúbenejší? Sú za tieto prejavy šikany zodpovední len rodičia a ich spôsob výchovy?

Ako komisárka pre deti, odsudzujem trestu hodný čin, ktorý sa odohral včera v popoludňajších hodinách v meste Krompachy, kde prišlo k tomu, že rovnako staré dievčatá s „veľkou mierou zábavy“ ubližujú na zdraví maloletej. Maloleté, ktoré vykonali odsúdenia hodný čin, stratili úplne úctu k životu, k inému človeku?

Neviem sa ubrániť ďalším otázkam, pretože šikana sa u človeka neobjaví len tak. Kde sú všetci – spolužiaci, susedia, okoloidúci, učitelia, zdravotníci, úradníci, ktorí majú v kompetencii starostlivosť o maloletých?
Vyzývam širokú verejnosť, žiakov zo škôl, nebojte sa nahlasovať prípady, kde sa stretávate s ubližovaním deťom, mladým dospelým. Po oznámení, v prípade, že chcete ostať v anonymite, druhá strana musí anonymitu zabezpečiť. Úrad komisára pre deti, sídliaci v Bratislave preberá oznamy na info@komisarpredeti.sk alebo príspevky môžete posielať na našu Facebookovú stránku – Úrad komisára pre deti.

Späť na zoznam aktualít