Tlačové vyhlásenie

Komisárka nedisponuje správou, závermi, ktoré sú vo verejnosti prezentované a preto nemôže k nej zaujať odborné stanovisko. K medializovaným informáciám však musí povedať, že sa striktne, tak ako to už urobila x-krát predtým, ohradiť proti klamstvám, ktoré síria niektorí opoziční politici, či neúspešní kandidáti na post komisárky. V detskom domove, ktorý je umiestnený v mieste trvalého pobytu komisárky, totiž nikdy neboli porušované práva detí a každá kontrola domova, ktorých bolo v ostatnom čase niekoľko, potvrdila, že práva detí sú plne rešpektované a zákony vo vzťahu k ním sú v maximálnej miere rešpektované. Je preto veľmi smutné, že výbor rozhoduje na základe zavádzajúcich a priam klamlivých informácií. Tie dostáva len z jednej strany, od ľudí, ktorí práva mladej generácie zneužívajú na vytĺkanie politického kapitálu, na vedenie prízemného politického zápasu. Komisárka nebude komentovať názor výboru tkajúci sa jej voľby, pretože tá prebehla v súlade so zákonom, na základe demokratických princípov a v súlade s princípmi parížskej deklarácie, ktorá okrem iného vyžaduje od komisára odbornosť, profesionalitu a nezávislosť.
Späť na zoznam aktualít