Tlačové vyhlásenie k výzve neziskových organizácií na odstúpenie komisára pre deti

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti si vždy vážil a stále si váži prácu mimovládnych a neziskových organizácií. S tretím sektorom spolupracuje 37 rokov pri realizácii projektov zameraných na  ochranu práv detí a mládeže. Vzniknutú mediálnu situáciu súvisiacu s plánovanou sériou stretnutí komisára pre deti s politickými stranami a hnutiami považuje za nedorozumenie. Ako už opakovane verejne deklaroval, komisár pre deti sa stretol a naďalej sa bude stretávať s predstaviteľmi politických subjektov. Cieľom týchto pracovných rozhovorov je predstavenie zámerov komisára a jeho úradu a hľadanie spoločných tém pri presadzovaní a riešení systémových zmien a opatrení v oblasti ochrany práv dieťaťa.

Separátne stretnutia sú zo strany  komisára pre deti iniciované aj preto, lebo mu nebolo umožnené v parlamente odprezentovať správu o činnosti komisára za rok 2022. Práve v nej boli zahrnuté aj návrhy na systémové riešenia, ktoré je nevyhnutné prijať a schváliť.

Komisár pre deti vníma nezávislosť úradu ako kľúčovú vec, a preto sa dištancuje od akéhokoľvek vťahovania jeho osoby, ako aj celého úradu do predvolebného súboja vo vrcholiacej predvolebnej kampani.

Je nutné opätovne poznamenať, že za účelom presadzovania systémových riešení a opatrení je nevyhnutná aj spolupráca s legitímne zvolenými politickými stranami a zvolenými zástupcami v Národnej rade Slovenskej republiky. Bez spolupráce s nimi sa nepodarí zvyšovať úroveň a kvalitu ochrany práv detí.

Späť na zoznam aktualít