Tento rok je pre nás výzvou aj v oblasti pomoci deťom z Ukrajiny, ktoré sú u nás bez rodičov

Úvodná fotografia k novinke

Jednou z úloh nášho úradu v roku 2024 je aj aktívne prepájanie deti a mladých ľudí z Ukrajiny s ich slovenskými aj európskymi rovesníkmi a vytváranie ich vzájomných vzťahov

Naplnenie tohto cieľa nám umožňuje jednak projekt UNICEF, ale aj fakt, že Slovensko  bolo na rok  2024 zvolené za koordinátora pre projekt ENYA (European Network of Young Advisors) Európskej siete detských ombudsmanov (ENOC), čo nám otvára  európsky rozmer spolupráce.

Odborníci zo štátnych inštitúcií,  neziskového sektora a  dobrovoľníci už dva roky pomáhaju deťom z Ukrajiny. Bolo vytvorené veľké množstvo portálov, podstránok, konunitných četov, diskusných fór, letákov a informačných materiálov. Aj úrad komisára pre deti rozvíja túto činnosť, podporuje práva a dohliada na dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN či Charty základných práv Európskej únie. 

Najlepšie to vystihuje Článok 1. Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a majú navzájom konať v bratskom duchu.

Musíme zastaviť množiace sa  prípady nenávistných prejavov a šikany založených na diskriminácií z dôvodu rasového, národnostného či etnického pôvodu. Je preto potrebná široká a  otvorená spoločenská diskusia na túto tému ako hlavný prostriedok proti nenávisti v spoločnosti a dezinformáciám, ktoré túto nenávisť podnecujú. 

Plánujeme sa aganžovať pri zavádzaní prospešných legislatívnych zmien ako napríklad povinnej školskej dochádzky pre deti odídencov, úprava migračnej agendy alebo spôsobu zastupovania detí bez sprievodu. Zistili sme, že veľké množstvo detí vo veku 16 az 18 rokov sa nachádza na Slovensku bez sprievodu rodiča, pričom však štatistika takéto deti nevykazuje a práve tieto deti si vyžadujú našu prioritnú starostlivosť a ochranu. Mnohí sem prichádzajú so štatútom osoby bez sprievodu ako 16-17 roční. Hoci sú doma považovaní za dospelých, u nás sú stále neplnoletí. Neplnoletí v cudzej krajine bez právneho zástupcu, sami bez rodičov, odkázaní na seba, to znamená väčšiu zraniteľnosť. Prichádzajú študovať, hoci neovládajú jazyk, pretože veria, že toto je dočasná legálna cesta ako zostať v bezpečí za hranicami. Čísla však hovoria jasne. Viac ako 50% z nich štúdium zanechá.

V našom spoločnom projekte s UNICEF robíme viacero aktivít na pomoc ukrajinským deťom na území Slovenska. Je len na nás, ako na spoločnosti, ako sa dokážeme popasovať s touto výzvou, ako dokážeme pomôcť šikovným mladým ľuďom v situácii, za ktorú nemôžu. Ak im pomôžeme, budú úspešní a prospešní pre túto spoločnosť. Ak nie, vytvoríme ďalšie problémy, ktoré budeme musieť neskôr riešiť.

K tejto téme sme zorganizovali okrúhly stôl, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 40 odborníkov, zástupcovia siedmich najvýznamnejších slovenských univerzít, troch ministerstiev a významných inštitúcií a organizácií. Vymenili sme si informácie o rôznych praktických situáciách, s ktorými prichádzajú do kontaktu, ale aj príklady dobrej praxe, ktoré priniesli najmä jednotlivé univerzity. 

Na nich chce komisár pre deti stavať ďalšie spoločné stretnutia a aktívne riešiť legislatívne vákuum týchto detí na našom území.

 

 

 

 

Späť na zoznam aktualít