TÉMOU STRETNUTIA PARLAMENTU DETÍ A MLÁDEŽE JE ŠKOLSTVO. MINISTROVI VYJADRILI PODPORU V REGULÁCII MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Úvodná fotografia k novinke

 

Komisár pre deti Jozef Mikloško zorganizoval už IV. Stretnutie Parlamentu detí a mládeže. Stretnutie s rekordnou účasťou 109 mladých ľudí sa tento rok koná v dňoch 19.-21. marca v priestoroch zariadenia Papiernička v Častej.

Deti a mladí zastupujú žiacke a mládežnícke organizácie a školské parlamenty z celého Slovenska a v tomto roku pribudlo aj 22 ukrajinských žiakov a študentov. Práve tieto iniciatívy vytvárajú priestor, vďaka ktorému môžu mladí ľudia na Slovensku otvorene hovoriť a diskutovať o problémoch, názoroch a predstavovať svoje návrhy riešení. Sú veľmi aktívnym a dôležitým poradným orgánom komisára pre deti, ktorého úlohou je presadzovať ich záujmy v spoločnosti.

Názorom mladých je potrebné venovať patričnú pozornosť. Systém nemôže byť o nich bez nich. Tohtoročné trojdňové stretnutie je venované ich vlastnému definovaniu tých najpálčivejších tém, ktorých riešenie by podľa nich zlepšilo vzdelávací systém a tým pádom aj ich budúcnosť. Majú veľkú tvorivú energiu a práve tu vzišla kedysi aj myšlienka na reguláciu mobilov. Verím, že kompetentní sa budú zaoberať aj ďalšími veľmi podnetnými návrhmi z ich strany, ktoré tu odzneli počas týchto troch dní ”,  uviedol Jozef Mikloško.

Študenti napokon sformovali 9 najpálčivejších oblastí vrátane návrhov na riešenie. Diskutované boli zmeny metodiky učebných osnov, status učiteľov v spoločnosti, ich podpora a motivácia, zmena klasifikácie, ale aj systému maturít, monitorov a celkového skúšania, zavedenie nových tém do existujúcich predmetov (napr. vzťahová výchova, kritické myslenie, soft skills), ako aj zlepšenie podmienok materiálového a technického zabezpečenia na školách a internátoch. Medzi TOP témy, o ktorých riešenie prejavili zástupcovia mládežníckych parlamentov záujem patrí aj riešenie problémov ukrajinských detí na Slovensku a boj proti šikane. Veľký dôraz bol kladený aj na mimoškolské a dobrovoľnícke aktivity študentov. Svoje spracované závery odprezentovali zúčastneným hosťom a odborným zástupcom - štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva, Slavomírovi Partilovi a podpredsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Jánovi Horeckému.

V záverečnom hlasovaní žiaci a študenti prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili podporu ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pri iniciatíve o celoplošnú reguláciu používania mobilných zariadení na základných školách a tiež vyjadrili vôľu byť aktívnymi účastníkmi školských reforiem.

Trojdnie plné prednášok a workshopov bolo uzatvorené slávnostnými podpismi dvoch memoránd, medzi Úradom Komisára pre deti, Alianciou stredoškolákov a Študentskou radou stredných škôl.

Späť na zoznam aktualít