Stretnutie so SNSĽP

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretla s Mgr. Marianom Mesárošom, výkonným riaditeľom Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Späť na zoznam aktualít