Stretnutie s OZ Leca

Komisárka pre deti, Viera Tomanová, sa stretla s Andrejom Antóniom Leca, predstaviteľom občianskeho združenia Leca Production.

Občianske združenie Leca Production pomáha talentovaným deťom zo śociálne znevýhodnených rodín.

Komisárka pre deti prevzala patronát občianskeho združenia Leca Production vo veciach týkajúcich sa pomoci deťom.

Späť na zoznam aktualít