Stretnutie s odborníkmi a rodičmi detí so zdravotným postihnutím

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti mal prednedávnom osobné stretnutie s rodičmi detí so zdravotným postihnutím a odborníkmi na prácu s touto skupinou detí z OZ Platforma rodín a Ranná starostlivosť, n.o. Rodičia ale aj odborníci pomenovali viacero oblastí, kde deti potrebujú podporu a pomoc.

V tejto súvislosti komisár pre deti kontaktoval Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a požiadal o prizvanie do pripravovanej nadrezortnej pracovnej skupiny, ktorej účelom bude dohodnutie kompetencií jednotlivých rezortov v systéme habilitačných a rehabilitačných služieb.

Komisár pre deti chce byť, čo najviac prínosom v ochrane práv detí a to samozrejme aj detí so zdravotným postihnutím v ich plnej podpore pri komunitnej starostlivosti a sociálnom začlenení.

Späť na zoznam aktualít