Stretnutie s komisárkou pre zdravotne postihnutých

Komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová PhD., sa stretla s JUDr. Zuzanou Stavrovskou, komisárkou pre zdravotne postihnutých. Spoločne sa rozprávali o budúcej spolupráci.
Späť na zoznam aktualít