Stretnutie s komisárkou pre zdravotne postihnutých

Komisárka pre deti, Viera Tomanová prijala vo svojich priestoroch komisárku pre osoby so zdravotným postihnutým, Zuzanu Stavrovskú. Dohodli sa na vzájomnej spolupráci a koordinácií v záujme zrýchlenia a zjednodušenia konania v prospech podávateľov.
Späť na zoznam aktualít