Stanovisko Komisárky V. Tomanovej ku kauze možného zneužívania maloletých v resocializačnom zariadení

Dňa 6. 9. 2016 sa na Úrad komisára pre deti obrátila s podnetom matka maloletej dievčiny vo veci pohlavného zneužívania jej dcéry terapeutom v resocializačnom zariadení „Čistý deň“. Z uvedeného dôvodu požiadala, aby Komisárka pre deti zariadila, nech sa jej dcéra nezúčastní spoločného zájazdu tejto neziskovej organizácie do Chorvátska, kde by s ňou išiel i uvedený terapeut.

Nakoľko išlo o veľmi vážnu informáciu, okamžite sme sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní prostredníctvom osôb, ktoré nám určil policajný prezident v rámci dohody o spolupráci. Súčasne sme konali vo vzťahu k ďalším relevantným inštitúciám oprávnených konať v predmetnej veci.

Oslovený bol riaditeľ odboru Sociálno-právnej ochrany Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, aby podnikol kroky v súvislosti s neúčasťou maloletej na spomínanom zájazde. Bol podaný návrh na súd a maloletá bola na obdobie plánovaného zájazdu premiestnená súdom do iného resocializačného zariadenia.

Komisárka pre deti ešte využije oprávnenie, ktoré jej ukladá zákon o Komisárovi pre deti a bude osobne hovoriť s deťmi a zamestnancami, a to nielen predmetného resocializačného zariadenia, ale aj ďalších. Následne všetky zistené informácie postúpi orgánom činným v trestnom konaní, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako i Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Z doteraz doručených informácii ohľadom trestného stíhania vyplýva, že všetky podané trestné oznámenia boli zastavené. Komisárka preto požiadala generálnu prokuratúru o ich opätovné preskúmanie.

Maloletá je v súčasnej dobe umiestnená v súdom určenom resocializačnom zariadení, má k dispozícii telefónne číslo na Komisárku pre deti, ako aj číslo nepretržitej telefónnej linky úradu. Maloletá má zabezpečený režim, v ktorom je jej poskytovaná maximálna ochrana a opatera. Úrad komisára pre deti nebude poskytovať ďalšie informácie, pretože by boli porušené práva dieťaťa. Komisárka pre deti vyzýva politikov, aby rešpektovali Dohovor o právach dieťaťa a nepredbiehali sa navzájom v senzáciách, či zverejňovaní osobných údajov maloletých, pretože takýmto konaním nielenže porušujú zákon, ale zároveň hrubo poškodzujú práva dotknutých maloletých.

To že ide o mimoriadny prípad, dokazuje aj trestné podanie maloletej na matku.

Späť na zoznam aktualít