Stanovisko komisárky pre deti na výzvu Nadácie Zastavme korupciu

Komisárka pre deti zodpovedala všetky otázky, ktoré boli vznesené na zasadnutí parlamentného výboru. Zároveň v rámci svojej pôsobnosti nikdy neprekročila svoje zákonné kompetencie a ani nekonala v rozpore s etickými pravidlami. Viera Tomanová  rešpektuje činnosť neštátnych organizácií a aj ich kritické pripomienky k práci verejných, štátnych inštitúcií. Je to totiž prejav otvorenej demokracie či participácie, ale ani takéto iniciatívy nemôžu byť nad zákonom.  Záujmové organizácie či skupinky nemôžu byt nositeľmi personálnych čistiek a nemôžu stáť na čele pohonu na nimi vyfabulované “čarodejnice”.  
Späť na zoznam aktualít