SPÁJAME SA PRE DETI! Úrad komisára podpísal memorandum s Univerzitou Mateja Bela

Úvodná fotografia k novinke

 

Komisár pre deti Jozef Mikloško dnes podpísal Memorandum o spolupráci s rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vladimírom Hiadlovským.

Túto spoluprácu považuje za ďalší významný krok smerujúci k posilneniu práv detí a prepojeniu aktivít s regionálnym centrom Úradu komisára pre deti v banskobystrickom kraji. Jeho cieľom je nielen posilniť väzby medzi regionálnym pracoviskom komisára, ale najmä aktívna spolupráca.

Tá by sa mala začať výskumom problematiky šikany a prieskumom názorov a pohľadov žiakov na šikanu. Šikana a nielen na školách predstavuje závažný problém, ktorý ovplyvňuje mnoho detí. Komisár pre deti vyzdvihol dôležitosť tejto spolupráce:

“Zaviazali sme sa k aktívnej spolupráci s akademickou sférou. Toto spojenie medzi ňou a našim úradom prinesie výskumné projekty, ktoré sa zamerajú na identifikáciu príčin a účinné stratégie boja proti šikane. Otvára nám to dvere k výskumu a inováciám v oblasti detí a ich práv. Na to samozrejme je potrebné komunikovať v prvom rade s deťmi a poznať priamo ich názor. Verím, že s výskumnými kapacitami Univerzity Mateja Bela dostaneme príležitosť zlepšiť životy detí na celom Slovensku. O tom je aj podstata nášho hesla SPÁJAME SA PRE DETI.”

Spolupráca medzi Komisárom pre deti a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici slúži ako príklad efektívneho partnerstva medzi štátnym orgánom a akademickými inštitúciami na prospech detí a mládeže. Očakáva sa, že táto spolupráca prinesie konkrétne kroky v boji proti šikane a posilní ochranu práv detí v regióne, ako aj v rámci celého Slovenska.

Úrad komisára pre deti v minulom roku na konferencii venovanej téme detskej chudoby zahájil oficiálnu spoluprácu aj s Prešovskou univerzitou a to najmä vo výskumnej a vzdelávacej oblasti.

Späť na zoznam aktualít