SLOVENSKO UROBILO VÝZNAMNÝ KROK V OCHRANE PRÁV DETÍ

Poslanci včera (30.3.2023) schválili novelu zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po novom sa budú preskúmavať v doložke vybraných vplyvov a v analýze vplyvov predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu na práva detí.

Komisár pre deti Jozef Mikloško ďakuje všetkým 121 poslancom, ktorí zahlasovali za túto novelu, výnimočne poslankyni Márii Šofranko, ktorá pozmeňujúci návrh týkajúci sa práv detí v parlamente predložila.

Výbor OSN pre práva dieťaťa odporúča uskutočňovanie nepretržitého procesu posudzovania dopadov zákonov, politík, rozpočtov, programov a služieb na práva detí (tzv. CRIA) ako všeobecné vykonávacie opatrenie pre Dohovor OSN o právach dieťaťa. Keďže Slovenská republika ratifikovala Dohovor o právach dieťaťa, pri tvorbe jednotlivých politík a prijímaní právnych predpisov by mal byť legislatívny proces nastavený tak, aby sme vedeli s istotou povedať, že reflektuje najlepší záujem dieťaťa a zohľadňuje názor detí, vo veciach, ktoré sa ich týkajú alebo sa ich môžu týkať.

Blaho detí je rovnako dôležité ako zdravá spoločnosť a ekonomika, ale málokedy sa im dostane rovnakej priority. Deti sú do značnej miery vylúčené z verejných rozhodovacích procesov, bez hlasovacích práv a s obmedzenou právnou silou, ktorú majú len prostredníctvom dospelých. Na druhej strane deti viac využívajú verejné služby a sú na nich viac závislé ako dospelí a existuje vysoká pravdepodobnosť nepriaznivých účinkov na deti, ak sú tieto služby nedostatočné alebo zlyhajú.

Späť na zoznam aktualít