Slovenské deti na medzinárodnom klimatickom fóre v španielskom Bilbau

Úvodná fotografia k novinke

Slovenské deti sa už po 3. krát zapájajú do medzinárodného projektu ENYA. Témou projektu je tento rok klimatická spravodlivosť a do jej riešenia je zapojených 16 krajín. Deti na medzinárodnom fóre v Bilbau pripravili spoločné odporúčania detí, ktoré budú predstavené Európskej komisii. Na projekte pracovali slovenské deti už od začiatku roka pod vedením Úradu komisára pre deti.

Komisár pre deti sa ako člen skupiny ENOC (Európska sieť ombudsmanov pre deti) podieľa na projekte ENYA (Európska sieť mladých poradcov). Úlohou členských krajín je vytvoriť tím mladých ľudí, s ktorými sa spolupracuje na vytvorení návrhov riešenia určitého problému. Pre rok 2022 je hlavnou témou projektu „Klimatická spravodlivosť“. Oficiálny názov projektu je ENYA 2022 „Lets talk Young. Lets talk Climate Justice.“  Do projektu bolo vybraných 16 krajín, medzi ktoré už po tretí krát patrí aj Slovensko.

Hlavným podujatím projektu bolo ENYA fórum, ktoré prebehlo v španielskom meste Bilbao koncom júna (28. - 30.6. 2022).  Na tomto fóre mali mladí poradcovia možnosť vymeniť si svoje názory, diskutovať o odporúčaniach, ktoré pripravili. Ich úlohou bolo vytvoriť spoločné odporúčania detí, v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, ktoré následne ENOC spracuje a predstaví Európskej komisii. Každú krajinu reprezentovali dvaja mladí ľudia ako „mladí poradcovia“. Za Slovensko sa tohto stretnutia zúčastnili Ivanka (17r.) z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne a Eliška (15r.) zo Základnej školy v Chtelnici, ktoré boli vybrané zo širšej skupiny slovenských detí. Táto skupina sa už od začiatku roka zúčastňovala rôznych workshopov a stretnutí organizovaných Úradom komisára pre deti na tému klimatická spravodlivosť a spoločne pripravovali odporúčania za slovenské deti.

Po dvoch online ročníkoch si medzinárodné fórum deti veľmi chválili. „Celý program bol rozdelený na mnoho zaujímavých častí. Najviac sa mi páčili skupinové aktivity, kde každý štát dostal špecifickú úlohu a naše výsledky sme potom predstavovali ostatným. Na fóre sme mali prednášky aj od rôznych špecialistov, analytikov, s ktorými sme sa rozprávali o tom ako sa nás dotýka ekológia, klimatické zmeny, koho najviac ovplyvňujú a ako vieme aj my pomôcť. Bolo skvelé počuť ako sa dá naozaj maličkými zmenami dosiahnuť veľmi veľká zmena vo svete,“ hovorí Ivanka, jedna zo zúčastnených dievčat.

Späť na zoznam aktualít