RTVS podporí agendu práv detí

Úvodná fotografia k novinke

Komisárka pre deti Viera Tomanová a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa na dnešnom rokovaní  dohodli na spolupráci v oblasti práv detí.

RTVS bude hlavným mediálnym partnerom aktivít venovaných 30. výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, vrátane dvoch medzinárodných konferencií venovaných tejto téme. Zároveň sa v rámci vysielania pre deti zameria aj na zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa. Obaja sa zhodli na tom, že je potrebné zintenzívniť informovanosť a ochranu detí pred nežiaducimi účinkami elektronických médií, najmä v súvislosti so zberom a šírením informácií detí a o deťoch.

Spolupráca medzi Úradom Komisára pre deti a RTVS nadväzuje na zmluvu medzi štátom a Rozhlasom a televíziou Slovenska, v ktorej sa RTVS zaviazala v rámci vysielania vo verejnom záujme prezentovať aj práva dieťaťa.

Zvýšenie povedomia o právach detí medzi deťmi i dospelými na Slovensku a  považuje komisárka pre deti Viera Tomanová za kľúčový krok k zlepšovaniu situácie u nás. Podrobnú správu o stave uplatňovania práv detí na Slovensku v roku 2018 predloží už na budúci týždeň plénu NR SR.

Späť na zoznam aktualít