Reakcia Úradu komisára pre deti k článku „Bitka o deti“ uverejnenému v týždenníku Šarm

Úvodná fotografia k novinke

Komisárka pre deti Viera Tomanová nikdy deti nerozdeľuje, a tak tomu je aj v medializovanom prípade Waltera Kreutza, ktorý sa súdi o synov; deti rozdelili ich vlastní rodičia. Preto striktne odmietame tvrdenia uverejnené v článku „Bitka o deti“ (medzičasom premenovaný na "ROZVODOVÉ peklo Gabiky Škrabákovej Kreutz. Herečka priznáva: Syn ma odmieta") zo dňa 9. apríla 2019, že „snaha detskej ombudsmanky pani Tomanovej je rozdeliť naše deti...“.

Úrad komisára pre deti a rovnako komisárka pre deti stojí a vždy bude stáť výlučne na strane detí, ochraňovať ich práva a koná vždy len a len v najlepšom záujme dieťaťa. Nenechá sa vtiahnuť do sporov medzi rodičmi, ktoré v konečnom dôsledku najnegatívnejšie prežívajú práve ich deti. Z uvedeného dôvodu nabádame rodičov k tomu, aby pri riešení sporu mali na prvom mieste svoje dieťa.

Striktne odmietame tvrdenia, že by komisárka pre deti nekonala v najlepšom záujme dieťaťa. Zdôrazňujeme, že autorky článku vôbec nekontaktovali Úrad komisára pre deti a ani komisárku pre deti a neoverovali si nepravdivé informácie, ktoré v článku uviedli. Zároveň dávame do pozornosti, že komisárka pre deti nerozhoduje a ani nemôže rozhodovať o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti rodičov. Túto právomoc má výlučne súd.

Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti všetkých zainteresovaných, že nemusí byť v najlepšom záujme dieťaťa zverejňovať v médiách jeho identitu, vrátane jeho podobizne, v spojitosti s rozvodom jeho rodičov a v spojitosti so sporom rodičov o úpravu styku rodičov s dieťaťom. Naopak, prax potvrdzuje, že takáto medializácia dieťaťa môže mať veľmi negatívny vplyv na psychiku dieťaťa.

Keďže týždenník Šarm zverejnil nepravdivé údaje, ktoré poškodzujú dobrú povesť komisárky pre deti a zároveň aj Úradu komisára pre deti, komisárka požiadala šéfredaktorku týždenníka na základe § 8 tlačového zákona o právo na odpoveď.

Späť na zoznam aktualít