Reakcia riaditeľky Úradu komisára pre deti na nepravdivý a zavádzajúci článok uvedený v Denníku N.

Reakcia riaditeľky Úradu komisára pre deti na nepravdivý a zavádzajúci článok uvedený v Denníku N.

Dňa 11. januára 2018 redaktor Miro Kern napísal článok pod názvom „Tomanová od roku 2016 nezverejňovala faktúry“. Článok už hneď na začiatku má hlboké trhliny. Kancelária komisárky pre deti Viery Tomanovej nemá rozlohu 314m2 . Sami uznajte, že na jednotlivca je táto cifra nepredstaviteľné množstvo priestoru. Na dotvrdenie rozloha celého úradu je 222 m2.

Čo sa týka platov zamestnancov, ako uvádza ctený redaktor, je priemerná mzda radového zamestnanca 1875 € v hrubom. Ako sami uznáte, takáto suma v štátnej správe by bola nad mieru nadpriemerná. Realita je nasledovná: platy zamestnancov úradu sa odvíjajú od priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. A táto zatiaľ nedosahuje takúto výšku!!!! Týmto pána redaktora pozdravuje celý kolektív Úradu komisára pre deti.
Čo sa týka platu komisárky pre deti Viery Tomanovej, výška jej platu je 1961 € v hrubom, čo je identická suma s platom poslanca Národnej rady SR. A paušálne náhrady 1385 €, z ktorých si komisárka sama hradí všetky výdavky na ubytovanie, stravu a cestovné.

Ak pán redaktor vytýka úradu prenájom parkovacích miest, tak je opäť na omyle. Počet parkovacích miest slúži na zaparkovanie služobného automobilu, a zároveň na poskytnutie parkovacieho miesta pre osoby so zdravotným postihnutím, ako i pre zamestnancov úradu, ktorí sa na jednotlivých miestach striedajú, podľa dohodnutých pravidiel. Nakoľko v centre mesta, kde je platená parkovacia politika nie je možné parkovať bez úhrad.

Ak sa pýtate na už Vami spomínané dva obrazy od akademickej maliarky Ivany Barazi, tieto úrad zakúpil od občianskeho združenia, ktorého hlavnou činnosťou je podpora vzdelávania nadaných detí z nízkopríjmových rodín. Ak toto považujete za zlú investíciu, tak kto by mal podporovať vzdelávanie takýchto detí, ak nie Úrad komisára pre deti. Nevraviac, že umelci bezplatne tieto obrazy občianskemu združeniu darovali, aby z výťažku ich predaja získali potrebné prostriedky na podporu a financovanie takýchto detí so smutnými príbehmi. Obrazy sú a ostanú majetkom Úradu komisára pre deti.

V neposlednom rade prejdeme na Vami veľmi zdôrazňovanú položku a tým je zakúpenie automobilu Škoda SUPERB. Vy tvrdíte, že tento tátoš je v biznis výbave. Áno, máte pravdu, v zmluve je to tak uvedené. Žiaľ skutočnosť je iná. Úrad komisára pre deti, tak ako aj mnohé iné štátne inštitúcie, pristúpil k Rámcovej zmluve Ministerstva vnútra SR na základe ktorej boli centrálne obstarané motorové vozidlá. Vozidlo však nie je v reáli biznis trieda, ale základná výbava. Stačí sa pozrieť pán redaktor (investigatívny) na trhovú cenu automobilu tejto triedy. Veď na to máte internet. Budete sa diviť, cena takéhoto automobilu je o poznanie oveľa vyššia!!! Nevraviac, zamestnanci úradu musia absolvovať v rámci svojich pracovných povinností množstvo služobných výjazdov po celej republike. Čuduj sa svete, že sme si ešte kúpili automobil vyrobený na území Slovenskej republiky.

Ako sám hovoríte, začnime nákupmi komisárky zverejnenými na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Je pravdou, že dokumenty o zrealizovaných zákazkách vypracovala právnička Mária Vermešová, o ktorej vy tvrdíte, že ju prepustili z tohto úradu po známej kauze nástenkového tendera. Je pravdou, že to tak bolo, ale je faktom to, že pani Vermešová bola prepustená za to, že odmietla podpísať protokol, ktorý ona sama považovala za neprístojný. To že už pani Vermešová nepracuje na Úrade komisára pre deti neznamená, že by mali byť znevažované jej kvality, ako odborníčky na verejné obstarávanie. Úrad komisára nemá s touto kauzou nič spoločné a nie je na mieste spájať Vieru Tomanovú s touto kauzou.

Prejdime k ďalšej časti vášho zvláštneho článku. A ten znie „Tomanová tají, kto na úrade pracuje“. Ako sme uviedli na úrade pracuje dvanásť ľudí. Títo sú vysoko odborne sofistikovaní pracovníci v oblasti práva, sociálnej práce a každý z nich ovláda dva cudzie jazyky. Nevraviac o tom, že z tohto počtu má sedem pracovníkov tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Pán Kern aké je vaše vzdelanie? Úrad v žiadnom prípade netají telefónne čísla a emaily zamestnancov. Úrad jasne stanovuje pevné regule a to je telefónne číslom pevnej linky, mobilné číslo a email. Stačí chodiť len verejnou dopravou a pozerať sa do okien, aby ste zistili, že transparentnosť je úradu daná.

Apropo incident, ktorý sa odohral medzi riaditeľkou úradu Mgr. Danielou Lengyelovou, PhD. a novinárom bol len vyústením absolútne neprofesionálneho ťahu redaktora voči komisárke pre deti, ktorá v tom období mala pooperačné problémy s nohou. Sám uznajte, že podkopávanie nôh nepatrí do novinárskej etiky. Na to by vám už vedeli odpovedať ľudia, ktorí boli účastní daného incidentu. Nie tak ako vy, sprostredkovane cez internet. Už ako k žene,
ktorá si niečo prežila by bolo nutné dodržiavať isté pravidlá slušnosti a kultivovanosti. Je veľmi chvályhodné, keď žena obráni druhú ženu. Predpokladám, že s touto rétorikou by bola zosobnená aj vaša ctená pani matka.

Ako vy tvrdíte, jedným z platených spolupracovníkov úradu je aj Tomanovej synovec PhDr. Andrej Kállay, PhD. Nie je pravda, že by Úrad komisárky pre deti nezverejňoval post pána doktora v zozname účastníkov dvoch zahraničných konferencií. Už v žiadnom prípade nie je poradcom komisárky pre deti. Vtip spočíva v tom, že komisárka pre deti nemá žiadneho poradcu. To, že menovaný pán doktor je jej synovec neznamená, že by nebol znalý v problematike Úradu komisára pre deti. Na dotvrdenie, ako sme vám raz už uviedli, je to človek, ktorý sa v danej problematike vyzná a je európsky rešpektovaný odborník. Veď asi prečo by bol jedným z prednášajúcich na Trnavskej univerzite? Ak budete aj vy tak znalý pán redaktor v danej problematike, Úrad komisára pre deti Vás vrelo privíta v radoch zamestnancov..

No a čo už dodať k vašej výčitke k nezverejňovaniu faktúr. Úrad v žiadnom prípade nič nezatajuje. A to bolo aj prostredníctvom telefonického rozhovoru jasné a transparentné, keď Vás a len Vás hovorca úradu pozýval na to, aby ste si sám verifikoval to, čo trápi a znervózňuje váš denník „N“. Veľmi sa tešíme, že nás navštívite a pochopíte, pretože problémy s internetovou stránkou mal aj váš denník.

Na záver len treba dodať, že Úrad komisára pre deti vždy uprednostňuje a bude uprednostňovať práva detí a to je hlavným účelom tohto úradu. Nikdy však tento úrad nestrpí, aby dieťa bolo nástrojom politického boja.

Späť na zoznam aktualít