Reakcia na lživý článok zo dňa 15. augusta 2017 uverejnenom na portáli Aktuality.sk

Reakcia na lživý článok s názvom „Richter navrhol zobrať akreditáciu Čistému dňu“ zo dňa 15. augusta 2017 uverejnenom na portáli Aktuality.sk

Dňa 6. septembra 2016 Komisárka pre deti obdržala podnet zo strany matky vo veci domnelého sexuálneho zneužívania jej maloletej dcéry umiestnenej v resocializačnom stredisku Čistý deň, v súvislosti s jej pripravovaným odchodom do Chorvátska. Na základe tohto podnetu Úrad komisára pre deti ihneď informoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Galante, Generálnu prokuratúru SR, ako i Prezídium policajného zboru SR a vedenie policajného zboru v Galante a požiadal ich o promptné prešetrenie situácie.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Galante konal a  neodkladným opatrením súdu bolo dňa 7. septembra 2016  zastavené vycestovanie maloletej do Chorvátska a premiestnenie maloletej do iného resocializačného strediska.  Komisárka o všetkom informovala len matku, ako podávateľku podnetu, nakoľko je zákonom viazaná dodržiavať mlčanlivosť.

Všetky tieto kroky boli uskutočnené pred celou medializáciou kauzy Čistý deň, ktorá vypukla až dňa 9. septembra 2016 zverejnením na blogu pani Natálie Blahovej.

Od vzniku uvedenej kauzy sa pravidelne v médiách objavujú rôzne informácie o resocializačnom stredisku Čistý deň, pričom je často poukazované na to, že sa komisárka pre deti zastáva zariadenia, respektíve nič v danej veci nekonala a nekoná. Ide o nepravdivé a lživé tvrdenia.

Komisárka odmieta akékoľvek tvrdenia, že by nekonala v prospech detí, ako i v kauze maloletej údajne zneužívanej v resocializačnom stredisku.

Mediálny ošiaľ spustila pani poslankyňa Blahová, ktorá zverejnila údaje o zdravotnom stave dieťaťa a spolu s ďalšími informáciami bolo možné identifikovať konkrétnu osobu maloletej.

Komisárka pre deti sa daným prípadom zaoberala oveľa skôr ako bol prípad medializovaný, respektíve uvedený v blogu Natálie Blahovej. V záujme prešetrenia a prijatia opatrení na riešenie sa obrátila na orgány činné v trestnom konaní a na Generálnu prokuratúru SR, ktoré jediné boli oprávnené v danej veci konať.

Aby zabránila negatívnym dopadom na psychický i fyzický stav maloletej, promtne sa obrátila na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, aby konal v záujme maloletej.

Všetky ďalšie kroky komisárky pre deti smerovali k zabezpečeniu istoty, bezpečnosti a ochrany detí umiestnených v resocializačnom stredisku Čistý deň. Komisárka spolu s krajskou prokuratúrou Trnava navštívila resocializačné stredisko Čistý deň aj na základe žiadosti detí, ktoré sa na ňu obrátili. Rozprávala sa s každým dieťaťom za prítomnosti sociálneho kurátora, ako i rodiča.

Je neprijateľné aby boli porušované práva detí v akomkoľvek zariadení, či už sa jedná o resocializačné strediská, diagnostické a reedukačné centrá, alebo detské domovy, domovy sociálnych služieb, kde sú maloletí umiestnení na základe rozhodnutia súdu.

Späť na zoznam aktualít