Reakcia komisárky pre deti na články Plus 7 dní

Redakcia Plus 7 dní ostatným svojím vydaním ukázala, ako sa príkre senzácie, neoverené fakty a cielená demagógia stali základným nástrojom jej zvráteného pohľadu na nezávislosť a profesionalitu novinárov a celého mediálneho trhu. Ak by sa snaživá pani redaktorka riadila aspoň základmi profesionálnej práce, zistila by si, že napríklad finančné prostriedky úradu nie sú určené na finančnú podporu detí, ale na platy a prevádzku úradu a že o ich výške a skladbe nerozhoduje komisárka, ale Ministerstvo financií SR a schvaľuje ich parlament, že funkčné obdobie komisárky je 6 rokov, a nie 7 rokov a rovnako by si naštudovala aspoň základné právne predpisy, o ktorých nedodržiavanie sa snaží vyvolať vo svojich amatérskych výtvoroch dojem. Komisárka a rovnako aj úrad pri svojej činnosti vždy dodržiava zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Úrad komisárka pre deti sa môže len ohradiť voči celej konštrukcii článkov, pričom je to dnes jediná možná obrana úradu. Komisárka pre deti Viera Tomanová opakovane apeluje na všetkých, ktorým záleží na právach detí, aby už vedome alebo nevedome nešírili klamstvá a poprekrúcané polopravdy a nezneužívali kritické osudy detí na predávanie bulvárnych týždenníkov či denníkov.

Späť na zoznam aktualít