Prvý školský deň

 

Príhovor komisárky pre deti – Ing. Viera Tomanová, PhD.

Po dlhých letných dňoch ničnerobenia prišiel čas konca prázdnin a s ním aj nový školský rok. Máloktoré dieťa povie, že sa do školy teší. Sú to obzvlášť prváčikovia, ktorí sa nevedia dočkať dňa, keď sa stanú veľkými a budú nosiť na chrbte tašku plnú zošitov. Práve to je ale dôvod, prečo väčšinu škola odpudzuje. Zas čas úloh, písomiek, skorého vstávania. Pre mnohé z týchto detí, čo nie sú zo školy nadšené, by bol raj mať len tieto starosti. Trápi ich šikana.

Človek si ani nevie predstaviť ako je v súčasnosti rozšírená, teda aj prehliadaná. My chceme na tieto nešťastné deti upriamiť pozornosť, pomôcť im, preto sme pripravili osobitný program, ktorým by sme chceli zabrániť šikane na školách. Odbremeniť deti a zabezpečiť, aby mohli ničím nerušené skladať svoju budúcnosť. Informácie o tomto projekte, pod názvom STOP ŠIKANE, budú zverejnené na našej webovej stránke 15. septembra.

V tejto súvislosti by sme chceli osloviť aj detských ombudsmanov, ktorých ako prvý zaviedol na školách pán Kandráč. Na niektorých miestach ešte stále fungujú a pomáhajú deťom zvládať tieto každodenné nástrahy. Nanešťastie sa neraz stretnú s problémom, na ktorý nemajú dosť síl alebo možností. Preto chceme pomôcť aj im, či už odbornou radou alebo v prípade potreby aj odborným zásahom. Detským ombudsmanom garantujeme zachovanie mlčanlivosti, aby sa na verejnosť nedostalo nič, čo by mohlo byť použité v ich neprospech.

Na záver chcem všetkým deťom zaželať úspešný školský rok plný nových poznatkov, zážitkov a priateľstiev, ktoré im do života prinesú radosť a istotu. A samozrejme, aby bol tento školský rok bez šikany.

Späť na zoznam aktualít