Prosba komisárky pre deti: Nezaťahujte nás do politických bojov

Zverejňujeme plné znenie stanoviska redaktorke Makarovej z Nadácie Zastavme korupciu, ktorú Úrad komisára pre deti zaslal 13. 12. 2019.

„Pán Kočner navštívil Úrad komisára pre deti na základe jeho žiadosti sprostredkovanej bývalou riaditeľkou úradu a bývalým hovorcom úradu 2x za účelom informovania sa o pôsobnosti úradu a o možnosti riešenia problémov súvisiacich s detským klientom. Stretnutia prebiehali za účasti dvoch odborných zamestnancov Úradu komisára pre deti, mali výlučne vecný charakter a zo strany úradu nedošlo k žiadnemu konaniu ani rozhodnutiu, ktoré by bolo v rozpore so zákonnými kompetenciami úradu. Komisárka pre deti s p. Kočnerom rokovala na pôde úradu práve preto, že išlo výlučne o otázky súvisiace s pôsobnosťou úradu. Je jej povinnosťou, rovnako ako každého zamestnanca úradu, komunikovať s každou osobou, ktorá prejaví záujem riešiť problém súvisiaci s maloletými deťmi. V snahe dodržať princípy transparentnosti v konaní (jej i zamestnancov úradu) zvolila miesto pracovného stretnutia na pôde úradu.“

Vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov nie je možné zverejniť podrobnejšie informácie o detských klientoch. Tieto informácie nedostal ani pán Kočner, keďže nie je ich zákonným zástupcom.

Viera Tomanová, komisárka pre deti, zároveň prosí politikov, médiá a verejnosť, aby ju nezaťahovali do politických bojov a nechali ju riadne vykonávať svoju prácu a naplno sa venovať obhajobe práv detí. Taktiež zdôrazňuje, že aj naďalej prijme každého, kto sa na ňu, alebo úrad komisára pre deti, obráti so žiadosťou o pomoc, radu, alebo stretnutie.

Späť na zoznam aktualít