Progres v regulácii mobilných telefónov na školách! Teraz stojíme pred dôležitou otázkou: Čo im ponúkneme namiesto nich?

Úvodná fotografia k novinke

Vzdelávanie nás má naučiť používať hlavu, nie len naplniť ju informáciami.” To bola jedna z mnohých myšlienok, ktorá dnes odznela na okrúhlom stole k téme: "Regulácia mobilných zariadení na školách", ktorej sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov rôznych školských, študentských aj neziskových organizácií, rodičovských a detských organizácií, ako aj zástupcov Ministerstva školstva, viacerých poslancov NR SR a úradov.

Dnešné stretnutie odborníkov, ktorých sa daná téma týka sa vďaka Parlamentnému inštitútu konala priamo na pôde NR SR. Komisár pre deti na tomto stretnutí vyzval prítomných, aby predostreli svoje názory bez ohľadu na to, či sú za alebo proti regulácii. Ako hlavných prednášajúcich si prizval popredného českého neurológa a zároveň pedagóga na univerzite Yale MUDr., M.D., FACP Martina Stránského, aby predstavil vedecké fakty a štúdie z danej problematiky, Ing. Petra Hvišča, ktorý otvoril celoeurópsku tému regulácie umelej inteligencie a populárneho slovenského detského spisovateľa, výtvarníka a pedagóga Daniela Heviera, ktorý načal otázku, akú náhradu deťom za mobily ponúkneme. Projektová manažérka duševného zdravia detí a mládeže za Ministerstvo školstva, Lenka Svoradová informovala prítomných o množstve pripravovaných opatrení rezortu.

 

VYHLÁSENIE KOMISÁRA PRE DETI 

"Téma regulácie mobilných telefónov na školách je vysoko aktuálna a som veľmi rád, že s ňou ako spoločnosť aktívne pracujeme. Aj najnovší okrúhly stôl je dôkazom toho, že odborná obec má rôzne názory a neváha o nich diskutovať. Našim úsilím je chrániť a podporovať zdravý vývoj našich detí. 

Ako komisár pre deti som hlboko povzbudený prijatím tejto kľúčovej témy ministrom školstva Tomášom Druckerom. Je povzbudivé vidieť, ako sa rôzne odborné skupiny aktívne zapájajú do širokej diskusie o pomere výhod a škodlivosti využívania mobilných telefónov školákmi. 

Dnešný okrúhly stôl je ďalším malým krokom vpred. Prizvali sme expertov z akademickej obce, aj zo zahraničia, aby sme verejnosti mohli sprostredkovať vedecké argumenty. Zúčastnili sa aj zástupcovia ministerstva, kompetentné úrady, organizácie reprezentujúce učiteľov, rodičov, ako aj zástupcovia mládežníckych parlamentov. Okrem témy škodlivosti mobilov z vedeckého pohľadu sme otvorili aj diskusiu o rizikách, ktoré prináša umelá inteligencia. Táto téma je nesmierne dôležitá, najmä v kontexte snáh Európskeho parlamentu o reguláciu umelej inteligencie ako súčasti celoeurópskej digitálnej stratégie.

Jednou z kľúčových otázok, ktorú sme dnes otvorili, je: "Čím nahradíme deťom mobilné telefóny?" Je to otázka, ktorá si vyžaduje premyslené a inovatívne riešenia, do ktorých môžeme zapojiť nielen pedagogickú, ale aj kultúrnu obec. Výstupy odborníkov opakovane potvrdzujú jedno, a to, že prevenciu musíme riešiť už na úrovni samotných rodičov a rodín.

Uvedomujeme si, že mobilné telefóny sú v súčasnosti dôležitou súčasťou života našich detí, preto hľadáme alternatívy, ktoré by podporovali ich vzdelávanie a rozvoj bez negatívnych dopadov, ktoré mobilné telefóny môžu priniesť.Vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných strán sa nám otvárajú nové možnosti, ako vytvoriť bezpečnejšie a podnetnejšie vzdelávacie prostredie pre našich školákov a podporiť nemenej dôležitý emocionálny rozvoj, komunikáciu a budovanie vzťahov detí a mladých ľudí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vytváranie politík, ktoré budú podporovať zdravý rozvoj a dobro mladej generácie."

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.

Komisár pre deti

Späť na zoznam aktualít