Príjemne strávené dopoludnie v základnej škole

Dňa 5. marca 2019 v dopoludňajších hodinách navštívila komisárka pre deti, Ing. Viera Tomanová, PhD. MBA, Základnú školu s materskou školou Milana Hodžu na Škarniclovej 1 v Bratislave.  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Mgr. Etela Hessová, dala priestor žiakom školy, ktorí prejavili záujem sa s komisárkou pre deti (KPD) stretnúť. Zo strany  KPD boli podané informácie o:

  • Dohovore o právach dieťaťa (Dohovor),
  • kompetenciách komisára pre deti,
  • právach dieťaťa,
  • najlepšom záujme dieťaťa,
  • riešení jednotlivých podnetov s problematikou porušovania práv v oblasti vzdelávania a pri zachovaní ľudskej dôstojnosti (šikana).

Žiaci mali záujem o vysvetlenie niektorých pojmov z Dohovoru, diskutovali o tom, čo je šikana a pochválili sa, ako sa riešeniu problému venujú na ich škole.

Späť na zoznam aktualít