Pravidelný workshop ENYA-ENOC

Úrad komisára pre deti pokračoval v pravidelných stretnutiach s deťmi aj v roku 2020. Dôležitou súčasťou stretnutí s deťmi boli workshopy v rámci Európskej siete mladých ambasádorov (ENYA). Pravidelný workshop sa tento rok realizoval online pod vedením kolegov z Nórska a Švédska. Hlavnou témou pre mladých ambasádorov ale aj zástupcov detských komisárov a ombudsmanov bolo vyhodnocovanie dopadov na práva detí. Workshop sa presunul po prvý krát do virtuálneho priestoru. Zástupcovia Slovenska sa zúčastnili priamo zo zasadačky Úradu komisára pre deti. Slovensko zastupovala Rebeka Mária Steinová, ktorú vybrali žiaci na pravidelných stretnutiach v roku 2020.

Späť na zoznam aktualít