Pracovné stretnutie komisárky pre deti s koordinátormi Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím

Dňa 5. februára 2019 sa na pôde Úradu komisára z iniciatívy komisárky pre deti uskutočnilo pracovné stretnutie s koordinátormi Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Predmetom stretnutia bolo zosúladenie postupov zúčastnených strán pri riešení traumatizujúceho prípadu maloletých detí. Komisárka pre deti zúčastneným vysvetlila akým spôsobom môže na šetrení tohto závažného podnetu v rámci svojich zákonných kompetencií napomôcť pri ochrane práv maloletých.

Späť na zoznam aktualít