Pozícia činnosti komisárky nie je sporná

Dobrý deň, pani Xénia Makarová.
Pôvodne som ani nechcela reagovať na Váš blog, ktorý ste zverejnili v denníku SME. Jeho obsah je plný poloprávd pretavených do znevažujúcich klamstiev a Vašich fabulácií. Podsúva pocit, akoby som ja a rovnako zamestnanci Úradu komisára pre deti nekonala v záujme detí a snaží sa spochybňovať naše každodenné úsilie o pomoc deťom. Je poľutovania hodné, že ste sa nechali zneužiť na nečestnú hru, za ktorou stoja ľudia s pokriveným charakterom, ktorých jedinou ambíciou je účelovo škodiť iným.

Úrad, ktorý vediem, Vám veľmi ochotne zodpovedal na otázky, ktoré ste žiadali, aj keď bolo zreteľné, že nemajú nič spoločné s činnosťou nadácie, ktorej hlavným poslaním je odhaľovať korupciu.
Spôsob, akým ste naložili s našimi informácii svedčí len o tom, že ste naše odpovede nečítali s porozumením. Alebo ste vedome účelovo pospájali naše odpovede do nie príliš vydareného pamfletu zostaveného len sčasti z nami poskytnutých informácií a z väčšej časti z Vami vykonštruovaných konšpirácií. Myslím si, že ani Vy sama neveríte výmyslom, čo ste vyfabrikovali. Ale poškodili ste tým dobré meno Úradu komisára pre deti, jeho zamestnancov a rovnako aj moje meno. A o to vo Vašom blogu veľmi priezračne ide. Prečo ste to urobili, pani Makarová?

Z obsahu Vášho blogu vyplýva, že nemáte ani potuchy o kompetenciách inštitútu komisára pre deti a ani o prislúchajúcej legislatíve vrátane judikatúry viažucej sa na danú problematiku. To isté platí o kompetenciách súdu a záväznosti rozsudkov a uznesení súdu. Napriek tomu ste si dovolili písať bludy o našej práci a dokonca ju aj bez znalosti prislúchajúcej faktografie a právnej úpravy hodnotiť. To by sa nemalo stávať ani len amatérom snažiacim sa ingerovať do práv detí. Mohli ste navštíviť mňa alebo na mojich kolegov, pani Makarová, boli by sme Vám ochotne vysvetlili základné kompetencie komisára pre deti, postupy pri riešení podnetov vrátane vstupov do konania pred súdom. Ale o to Vám, no najmä tým, čo sú v pozadí tejto dehonestujúcej akcie, zrejme ani nešlo.

Pani Makarová, striktne sa ohradzujem voči polopravdám a klamstvám, ktoré ste vo Vašom blogu písali, ktoré hrubým spôsobom zasiahli do dobrého mena zamestnancov Úradu komisára pre deti, ako aj do môjho mena a ktoré by sa mohli považovať aj za ohováranie. Vyzývam Vás, aby ste sa obdobného konania zdržali. Ak sa aj takéto niečo niekomu nechtiac prihodí, slušný človek sa za to ospravedlní.

Viera Tomanová
Komisárka pre deti

Späť na zoznam aktualít