Parlament detí a mládeže pod záštitou komisára pre deti sa venoval participácii detí. Cítia sa byť nevypočuté.

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti Jozef Mikloško zorganizoval už 3. zasadnutie Parlamentu detí a mládeže. Stretnutie sa konalo 17. – 19. októbra v priestoroch rekreačného zariadenia Rekrea Škutovky v Ružomberku. Stretnutia sa zúčastnilo 57 detí a mladých, ktorí zastupovali 39 detských a mládežníckych organizácií, iniciatív a školských parlamentov z celého Slovenska.

Parlament detí a mládeže vytvára priestor, vďaka ktorému môže byť hlas detí vypočutý, deti môžu diskutovať o ich problémoch, vyjadrovať svoje názory a hľadať spoločné riešenia. Zároveň parlament slúži ako poradný orgán komisára pre deti, ktorého úlohou je presadzovať záujmy detí v spoločnosti. „Jedno zo základných práv detí je právo slobodne vyjadrovať svoje názory, vo všetkých veciach, ktoré sa ich dotýkajú. Pričom je potrebné názorom dieťaťa venovať patričnú pozornosť zodpovedajúcu jeho veku a úrovni. Neznamená to, že musia dospelí konať podľa nich, ale majú právo aby bol ich názor zohľadnený,“ hovorí komisár pre deti a dopĺňa, že právo dieťaťa byť vypočuté vychádza z článku 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Ústrednou témou trojdňového stretnutia detí bola detská participácia. „Podľa výskumu, ktorý sme realizovali na jeseň minulého roku, by až 90% detí chcelo, aby dospelí viac rešpektovali názory detí, s čím úzko súvisí aj participácia detí v rôznych oblastiach,“ vysvetľuje dôvody tejto témy komisár pre deti. V rámci detskej participácie sa rozhodli sústrediť najmä na ich participáciu pri súdnych konaniach. Sudkyne Eva Farkašová, zastupujúca Okresný súd Prešov a zároveň Ministerstvo spravodlivosti SR, a Anna Križáková, predsedníčka Mestského súdu Bratislava II, deťom predstavili ako prebieha súdne konanie pri rodinno-právnych veciach, a zároveň ako deti participujú v súdnych konaniach, akým spôsobom môžu vyjadriť svoj názor, aké majú práva a ako má prebiehať ich vypočutie. Pre lepšie pochopenie témy si následne deti tento proces vyskúšali pri simulovanom súdnom konaní. Viacerí mladí v rámci diskusie vyjadrili, že z ich vlastných skúseností nebol braný vážne ich názor, či už išlo o rozvodové konania alebo deti, ktoré vynímali z biologickej rodiny do centier pre deti a rodiny.

Deti by podľa záverov stretnutia parlamentu radi výraznejšie participovali na rôznych miestach, ktoré ovplyvňujú ich život. Či už ide o školské parlamenty, ministerstvá alebo samosprávy. „Je dôležité aby boli deti vypočuté hlavne pri súdnych konaniach, ale aj na iných miestach, kde sa rozhoduje o ich živote. Oceňujem aktuálne otvárané vypočúvacie miestnosti pre deti a zraniteľné osoby, o ktorých informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR. Návrhy detí, ktoré na stretnutí odzneli budú prezentované na konferencii venujúcej sa participácii detí, ktorú budúci týždeň organizuje taktiež Ministerstvo spravodlivosti SR,“ hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško.

Späť na zoznam aktualít