Parlament detí a mládeže pod záštitou komisára pre deti sa na zasadnutí venoval téme duševného zdravia

Úvodná fotografia k novinke

Na zasadnutí Parlamentu detí a mládeže z iniciatívy komisára pre deti, ktoré sa konalo 28. – 30. marca, sa stretlo 61 detí a mladých z 34 detských a mládežníckych organizácií, iniciatív a školských parlamentov. Ústrednou témou stretnutia bolo duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Členovia parlamentu definovali aktuálne problémy v tejto oblasti a navrhli riešenia. Jedným z nich je aj regulácia mobilných telefónov na školách.

Komisár pre deti Jozef Mikloško zorganizoval zasadnutie Parlamentu detí a mládeže. Stretnutie sa konalo 28. - 30. marca v Účelovom zariadení kancelárie NR SR v Častej Papierničke. Na zasadnutí sa zúčastnilo 61 detí a mladých, ktorí zastupovali 34 detských a mládežníckych organizácií, iniciatív a školských parlamentov z celého Slovenska.

Komisár pre deti chce touto iniciatívou docieliť, aby bol hlas detí v spoločnosti vypočutý a aby mali možnosť diskutovať o ich problémoch, vyjadrovať svoje názory a hľadať spoločné riešenia. Aj z výskumu komisára pre deti, ktorý realizoval na jeseň vyplynulo, že až 90% detí by chcelo, aby dospelí viac rešpektovali názory detí. Nedostatočné počúvanie ich názorov pociťujú aj samotné deti, ktoré sa parlamentu zúčastnili: „Dospelí častokrát rozprávajú a rozhodujú o nás, ale nevypočujú si náš názor. Nás, detí, ktoré to zažívajú a vedia priamo popísať situácie, ktoré sa nám dejú v živote,“ hovorí Alexander, ktorý v parlamente zastupuje diabetikov. Iniciatíva komisára pre deti vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý v článku 12 deklaruje, že dieťa má právo slobodne vyjadrovať svoje názory vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa má názorom dieťaťa venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni.

Ústrednou témou trojdňového stretnutia detí bolo duševné zdravie. „Duševné zdravie detí považujem za veľmi akútny problém. Aj z nášho výskumu vyplynulo, že až 93% detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy. Preto sme sa na stretnutí detí a mladých zamerali práve na tému duševného zdravia,“ vysvetľuje Mikloško. Pre deti boli na trojdňovom stretnutí k téme duševného zdravia pripravené zaujímavé prednášky a workshopy od psychológov z občianskeho združenia IPčko, Slovenskej nadácie pre Unicef, Úradu komisára pre deti a iných. Deti mali možnosť diskutovať aj s poslancami NR SR, poslankyňou Katarínou Hatrákovou a poslancom Radovanom Marcinčinom, taktiež s námestníkom generálneho prokurátora Jozefom Sedlákom a štátnym tajomníkom ministerstva školstva Slavomírom Partilom. Verejnému vystupovaniu deti v rámci programu učil herec Roman Pomajbo. Na jednotlivých workshopoch diskutovali o návrhoch riešení v oblasti duševného zdravia. Medzi ne patrí napríklad podpora vzniku voľnočasových stredísk pre mladých ľudí s cieľom väčšej socializácie, väčšia podpora psychológov na školách, prevencia formou diskusií v rámci vyučovania či deň duševného zdravia, kedy by sa problematike psychického zdravia venoval celý školský deň na pravidelnej báze.

Deti a mladí vnímajú veľkú potrebu o duševnom zdraví hovoriť. „Myslím, že je dôležité rozprávať o duševnom zdraví mladých ľudí aby sme sa vedeli začleniť do spoločnosti, aby sme vedeli v tej spoločnosti fungovať, založiť si rodiny a postarať sa o ne.“  hovorí Slávka, ktorá je zástupkyňou Akadémie Pipi Dlhej Pančuchy, ktorá sa venuje príprave detí z CDR na osamostatnenie. Podľa Jána z Gymnázia Matky Alexie sú dôležití rovesníci: „Mladí ľudia si veľakrát neuvedomujú, že majú okolo seba ľudí, ktorí im dokážu pomôcť. Najviac podľa mňa pri týchto problémoch pomáhajú rovesníci, ktorí sa do nich vedia vcítiť, a preto by sa mladí ľudia mali rozprávať o duševnom zdraví a zvyšovať povedomie o tejto téme.“

Jednou zo zaujímavých tém, ktoré deti na stretnutí rozoberali je aj regulácia používania mobilných telefónov na vyučovaní. Deti konkrétne navrhli zákaz používania mobilných telefónov na prvom stupni základnej školy a regulovanie používania na druhom stupni základnej školy. „Negatívne účinky nadmerného času stráveného na mobilných zariadeniach, hlavne na sociálnych sieťach, na duševné zdravie sú nám známe. Deti si to sami začínajú uvedomovať a ako jedno z riešení vidia regulovanie používania telefónov na školách. Deti dokonca vyjadrili, že sa nebránia úplnému zákazu používania do určitého veku. Touto témou sa budeme na úrade komisára určite ďalej zaoberať, analyzovať ju a hľadať vhodné riešenie,“ hovorí komisár pre deti Mikloško.

Späť na zoznam aktualít