Otvorený list prezidentke SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

Vážená pani prezidentka,   dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s prijatými opatreniami z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Vzhľadom na fakt, že tieto opatrenia priamo zasahujú aj do práv dieťaťa, rozhodla som sa obrátiť prostredníctvom otvoreného listu zo dňa 10.11.2020  na predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča. V otvorenom liste som upozornila na možné riziká spojené s prijatými opatreniami. Kópiu otvoreného listu si Vám dovoľujem zaslať v prílohe.

Obracajú sa na mňa deti a rodičia detí, ktorí vyjadrujú vážne obavy z prijatých opatrení a žiadajú ma o posúdenie dodržiavania ich práv v súvislosti s prístupom ku vzdelaniu a k zabezpečeniu adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Vo svojich podaniach  poukazujú na fakt, že ich názory a pripomienky nie sú zohľadňované  v aktuálnej pandemickej situácii.

Z uvedených dôvodov si Vás dovoľujem požiadať aby ste venovali pozornosť prijatým opatreniam v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Mám za to, že ako prezidentka Slovenskej republiky dokážete v danej veci náležite intervenovať u predsedu vlády Slovenskej republiky v prípade, že sa dostatočne nevysporiada s rizikami uvedenými v otvorenom liste.   S úctou   Ing.  Viera Tomanová, PhD. komisárka pre deti

Späť na zoznam aktualít