Návšteva Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch

Úvodná fotografia k novinke

Dňa 20.04.2023 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany komisár pre deti prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. spoločne s prokurátorom trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Mgr. Máriom Potúčkom, námestníkom krajského prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina JUDr. Jaroslavom Kocúrom a prokurátormi vykonávajúcimi dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave JUDr. Branislavom Konečným a JUDr. Petrom Cabukom. Návštevu na pôde ústavu privítala a sprevádzala zástupkyňa riaditeľa pre služobné veci plk. Ing. Zuzana Štúriková a vedúci oddelenia výkonu trestu mjr. Mgr. Igor Kemény.

Cieľom návštevy bol výkon trestu mladistvých a mladých odsúdených, dodržiavanie práv odsúdených a zachovávanie zákonnosti v ústave. Hostia sa oboznámili s históriou, ale najmä so súčasnosťou tunajšieho ústavu a následne si prezreli priestory väzenskej časti ústavu, najmä výkonu trestu odsúdených mladistvých a odsúdených žien.

Zaujímali sa o podmienky výkonu trestu odsúdených, realizovanie ich voľnočasových a vzdelávacích aktivít a o dodržiavanie práv odsúdených. Počas prehliadky ústavu bolo vykonaných niekoľko neformálnych a formálnych rozhovorov s odsúdenými.

Späť na zoznam aktualít