Návšteva komisárky v školách

V súlade s plánovanými aktivitami komisárky pre deti navštívila v 1. polroku 2019 desať  základných škôl s hlavným cieľom zvyšovať informovanosť o právach dieťaťa a Dohovore o právach dieťaťa priamo medzi deťmi. Poslednou navštívenou školou v školskom roku 2018/2019 bola ZŠ Štúrova v Malackách.

Späť na zoznam aktualít