Návšteva Centra pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne

Úvodná fotografia k novinke

Komisár pre deti Jozef Mikloško a námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák spoločne navštívili Centrum pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne.  

V zmysle Dohody o spolupráci uzavretej medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Úradom komisára pre deti dňa 20. decembra 2022 uskutočnili komisár pre deti Jozef Mikloško a námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák dňa 7. februára 2023 spoločnú návštevu Centra pre deti a rodiny Zlatovce v Trenčíne. Spoločné návštevy zariadení tákehoto druhu sú jednou z foriem napĺňania dohody o spolupráci, stojacej na spoločnom verejnom záujme na ochrane zdravého psychického a fyzického vývoja detí a na presadzovaní ich práv s cieľom prispieť k zabezpečeniu efektívnej a účinnej ochrany detí.

Späť na zoznam aktualít